O firměNaše službyReferenceKontaktHomeFotogalerie
O firmě
Naše služby
Reference
Kontakt
Home
Fotogalerie
Jiné služby
Partneři
Přidat k oblíbeným

Máte-li zájem, ptejte se zde,
rádi Vás budeme kontaktovat.

Privátní přístup
Ing. Arch. Vladimír Smejkal

Služby pro stavebnictví

služby pro stavebnictví - služby pro interiéry

Šíře a kvalita poradenských, inženýrských a projektových služeb vychází z dlouhodobé praxe rozšiřováním zkušeností získávaných ve všech fázích stavebně-investičního procesu
 • předprojektová příprava - územní řízení - stavební řízení - realizace stavby

na většině typů pozemních staveb:
 • stavby pro bydlení, ubytování, administrativu, veřejné stravování a služby
 • stavby pro obchodní činnost, sport, zdravotnictví
 • stavby lehkého průmyslu atd.

Při realizaci celků nebo částí novostaveb, rekonstruovaných, modernizovaných, přestavovaných či rozšiřovaných objektů zajišťujeme:

 • přípravné práce (odborné poradenství, zaměření stávajícího stavu, stavebně-technický průzkum)
 • posudky (stavebně konstrukční posouzení památkových objektů s návrhem oprav)
 • speciální posudky (subdodávky - statika, hydrogeologie, radon, TZPO*, PENB*, energetický štítek, energetický audit)
 • architektonické studie
 • projektovou dokumentaci (DUR*, DOP*, DSP*)
 • autorský dozor (AD)
 • spolupráci při realizaci (TDI*)

Pro realizaci odstranění celkých nebo částí staveb či objektů dle § 128 odst. 7 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zajišťujeme:

 • přípravné práce (zaměření, stavebně-technický průzkum)
 • dokumentaci bouracích prací dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Pro splnění podmínek § 125 odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zajišťujeme:

 • zaměření skutečného/stávajícího stavu stavby, stavebně-technický průzkum
 • dokumentaci skutečného provedení stavby dle § 4, vyhl. č. 499/2006 Sb.

Vysvětlivky*
TZPO – technická zpráva požární ochrany
PENB - průkaz energetické náročnosti budov (dle novely zák. 406/2000 Sb. "O hospodaření energie" kde je uveden v § 6a, dále upřesněn provádějící vyhláškou č. 148/2007 Sb.)
DUR – dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změně stavby (dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
DOP – dokumentace pro ohlášení stavby (dle přílohy č. 1, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)
DSP - dokumentace pro stavební povolení (dle přílohy č. 1, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)
TDI – technický dozor investora
Poslední aktualizace: 1.6. 2020